Przedszkole to miejsce uczące dziecko jak zachowywać się w społeczeństwie oraz kształtujące jego osobowość. Przedszkole uczy reguł, współzawodnictwa z rówieśnikami oraz poznawania praw rządzących światem. Przedszkola dzielą się na te prywatne oraz te publiczne. Wielu rodziców corocznie staje przed dylematem które z nich wybrać, aby zapewnić dziecku jak najlepsze warunki do zabawy oraz nauki.

Przedszkole publiczne to miejsce gdzie dziecko spotyka się z większą grupą rówieśników. Najczęściej jest to grupa nawet kilkudziesięciorga dzieci. Dzieci te często pochodzą z różnych środowisk więc chcąc nie chcąc spotyka dzieci z różnych rodzin. Nie zawsze może to być wada przedszkoli publicznych. Nie zawsze w końcu muszą pojawiać się jakieś patologie. Niekwestionowaną zaletą przedszkoli publicznych jest uczęszczanie do niego dzieci najczęściej z jednej dzielnicy, wsi czy też niewielkiego rejonu. Daje to możliwość lepszego ich poznania się, co często przekłada się także na spotkania tych dzieci po za granicami budynku przedszkolnego, np. ma placu zabaw czy też podczas spotkań zaprzyjaźnionych ze sobą rodziców. Dzieci uczęszczające do przedszkola publicznego często idą do niego lub jadą razem, gdyż dzięki małemu obszarowi w którym mieszkają, rodzice często znają się i odwożą wzajemnie lub odprowadzają wspólnie swoje dzieci. Inną, równie ważną zaletą przedszkoli publicznych jest dostosowanie budynków tych instytucji do potrzeb dziecka. Mowa tu o odpowiednio zaprojektowanych łazienkach, klamkach zamontowanych na odpowiedniej wysokości czy te z nawet specjalnie wydzielonych szatniach i jadalniach. Nie mówiąc już o dostosowanych dla bezpieczeństwa dzieci placach zabaw ze ściśle przestrzeganymi normami bezpieczeństwa. Ale podobnie jak wszystko inne, również przedszkola publiczne posiadają swoje wady. Na pewno do jednej z największych wad takich placówek należy rozmiar grupy. Duża grupa to mniejsze skupienie się na konkretnym dziecku co owocuje mniejszymi umiejętnościami. Przedszkola prywatne w przeciwieństwie do publicznych stosują zasadą małych grup. W szczególności duża grupa dzieci może być uciążliwa dla dzieci z trudnościami w przystosowaniu się do innego niż domowe środowisko.

Dzieci z zaburzeniami akustycznymi często nie radzą sobie w przedszkolach publicznych przez wzgląd na hałas. Mogą one odczuwać lęk oraz przerażenie widząc rozkrzyczaną grupę dzieci. Każde dziecko ma swój indywidualny charakter. To przede wszystkim on, ale nie tylko, może być wyznacznikiem dla rodzica jakiego przedszkola dziecko potrzebuje.