Przedszkole ma niezmiernie ważny wpływ na niemal całe życie naszych dzieci. To właśnie w tym miejscu dzieci poznają podstawy funkcjonowania świata a także swojego najbliższego otoczenia. W oddziale przedszkolnym spotyka swoich rówieśników z którymi nawiązuje kontakt a następnie zaprzyjaźnia się tworząc często więź, która niejednokrotnie przetrwa nawet dziesiątki lat.

Na pewno każde z nas pamięta jakiś epizod z przedszkola oraz niejedna osobę właśnie w przedszkolu poznaną. Często zdarza się nawet że to przedszkole stało się początkiem znajomości, która w przyszłości okazała się na tyle bliska, że osoby te zawarły ze sobą związek małżeński i założyły rodzinę. Każdy przecież pamięta swoja panią przedszkolankę, zupy mleczne serwowane każdego dnia czy słynne leżakowanie. Dzisiejsze przedszkole wygląda już zupełnie inaczej. Zmieniły się standardy, zmieniło się wyposażenie i wiele innych czynników. Przedszkole współczesne to miejsce pełne nowych zabawek, ciekawych rozrywek dla dzieci oraz przede wszystkim zapewnienie dziecku jeszcze większego poczucia bezpieczeństwa. Przedszkole daje dziecku poczucie wartości. Uczy, bawi a jeśli zajdzie taka potrzeba, skarci. Uczy zachowania się w społeczeństwie, kontaktu z rówieśnikami oraz podstawowe informacje na temat otaczającego je świata. W ostatnim czasie również język obcy stał się jednym z dodatkowym przedmiotów nauczania. Jest to świetne rozwiązanie gdyż nauka odbywa się poprzez wesołą zabawę, a dzieci zainteresowane zabawą łatwiej przyswajają wiedzę.

Świetnie spisuje się również kadra nauczająca i opiekująca się dziećmi. Są to wyjątkowo cierpliwe osoby, uwielbiające spędzanie z nimi czasu. Przedszkole uczy także wierszyków i piosenek, które dzieci z chęcią śpiewają po powrocie do domu. Można z czystym sumieniem [powiedzieć że instytucja przedszkola to niezwykle pozytywna instytucja. Niesie za sobą bardzo dobre wspomnienia, przygotowuje do rozpoczęcia edukacji wczesnoszkolnej oraz daje dziecku moc nienudzących się gier i zabaw.