Przedszkole, czy to prywatne czy publiczne, może założyć osoba fizyczna. A więc niemal każdy obywatel naszego kraju, rejestrując działalność, lub osoba prawna posiadająca odpowiednie zapisy statutowe np. wpisana dom rejestru jako osoba zarządzająca stowarzyszeniem, fundacją czy też spółdzielnią. Prowadzenie przedszkola to funkcja zależna zarówno od specyfiki miejsca jak i środowiska w którym przedszkole to miałoby funkcjonować.

Decyzje kto ma prowadzić przedszkole podejmuje tzw. Rada Przedszkolna. Rada ta zostaje wyłoniona spośród rodziców wszystkich dzieci mających w przyszłości brać udział w zajęciach oddziału przedszkolnego. Oprócz rodziców w skład Rady wchodzą również członkowie miejscowych władz samorządowych, osoby posiadające działalności gospodarcze a także społecznicy. O charakterze tworzonego przedszkola decyduje przede wszystkim lokalne zapotrzebowanie oraz możliwości. Przed rozpoczęciem obrad należy w szczególności rozpatrzeć wszystkie za i przeciw powstania przedszkola. Określenie jego zarówno mocnych stron, jak i wad. Spośród tematów poruszanych podczas obrad Rady Przedszkolnej znajdują się również kwestie takie jak liczba potencjalnych uczestników zajęć przedszkolnych, odpowiedzenie sobie na pytanie czy pośród przedszkolaków znajdują się osoby niepełnosprawne, czy rodzice maluchów są świadomi jakie znaczenie posiada uczestnictwo ich dzieci w zajęciach przedszkolnych oraz czy niezbędna jest pomoc rodziców w prawidłowym funkcjonowaniu oddziału przedszkolnego. Ważne również aby poznać i zrozumieć spełnienie jakich określonych wymagań umożliwia założenie oraz rozwój placówki. Rzecz jasna chodzi tutaj o place zabaw, warunki lokalowe czy nawet możliwości ewentualnego dowozu dzieci do przedszkola.

Podczas zakładania przedszkola ważne jest aby miało ono poparcie lokalnych władz, miejscowego sołtysa czy nawet władz samorządowych. Żadne przedszkole nie przetrwa bez odpowiedniego finansowania. Ważne jest więc pozyskanie odpowiedniego sponsora, mogącego bezinteresownie pokryć podstawowe wydatki oddziału.