Przedszkole to miejsce gdzie poprzez zabawę i naukę, dzieci rozpoczynają swoja przygodę z życiem społecznym. Miejsca w przedszkolu przysługują wszystkim 3,4 oraz 5 latkom. Istnieje również możliwość zapisania do oddziału przedszkolnego mniejszego malucha, nawet w wieku 2,5 roku, lecz czy zostanie ono przyjęte decyduje ilość wolnych miejsc. Obowiązek przedszkolny posiadają wszystkie dzieci w wieku 6 lat. Ale aby dziecko w ogóle mogło zostać zakwalifikowane do placówki, musi spełniać pewne kryteria, przedstawione przez konkretny oddział przedszkolny.

Do najczęstszych wytycznych decydujących o przyjęciu dziecka do przedszkola należą:

- pierwszeństwo w rekrutacji posiadają dzieci z rodzin wielodzietnych,

- równie ważne jest przyjęcie dziecka z określonym stopniem niepełnosprawności,

- ważnym aspektem jest również ewentualna niepełnosprawność rodziców lub rodzeństwa dziecka ubiegającego się o miejsce w przedszkolu,

- dziecko z niepełnej rodziny, wychowywane wyłącznie przez jednego z rodziców,

- dziecko wychowujące się w rodzinie zastępczej.

Nie są to rzecz jasna wszystkie kryteria decydujące o przyjęciu dziecka do oddziału przedszkolnego. O innych, nie opisanych wyżej kryteriach może decydować gmina, kierując się dodatkowymi parametrami wynikającymi np. z potrzeb lokalnych. Każde kryterium wiąże się z dodaniem określonej liczby punktów. Kryterium ustawowe równe jest 260 punktom. W sytuacji gdy po pierwszym etapie rekrutacji pozostają jeszcze wolne do obsadzenia miejsca, gmina może zarządzić przeprowadzenie rekrutacji uzupełniającej.

Podczas tej rekrutacji dodatkowymi czynnikami mogącymi decydować o przyjęciu dziecka do przedszkola są np. miejsce zamieszkania, zatrudnienie rodziców czy też obecność rodzeństwa w tymże przedszkolu bądź szkole znajdującej się w tym samym budynku. Dodatkowym kryterium może być także kryterium dochodowe. Najczęściej terminem zgłaszania dzieci do przedszkoli jest początek marca, jednak to konkretna gmina wyznacza dokładny termin zgłaszania wniosków rekrutacyjnych.