Jesteśmy najlepsi

  • 0 comments

Zazwyczaj wizyta z Kuratorium Oświaty wzbudza niepewność i obawy co do naszych poczynań edukacyjnych jako jednostki podległej tej instytucji. Ale ja miałam wręcz inne odczucia. Może zabrzmi to trywialnie ale ucieszyłam się, bo wreszcie przyjdą profesjonaliści i ocenią dogłębnie moją dotychczasową pracę  oraz pracę całego personelu. Nie wystarcza nam dobra opinia w sieci oraz odczucia naszych Rodziców – które bardzo cenimy. My chcemy żeby ktoś wczuł się w naszą atmosferę, w specyfikę tego miejsca – jak pisałam w opisie naszego przedszkola –miejsca bajecznego. Wykorzystywane w naszej pracy niekonwencjonalne metody dają fantastyczne efekty wychowawcze i edukacyjne i tylko profesjonalista potrafią docenić ich ogrom i jakość, gdyż potrafi  a nawet musi patrzeć całościowo. Tak też się stało.

Miło mi poinformować Państwa, że Domek Jeżozwierza  jest przedszkolem które uzyskało najwyższe notowania w ocenie ewaluacyjnej przeprowadzonej w naszym przedszkolu  przez Kuratorium Oświaty i Wychowania w Bydgoszczy. Równocześnie przewyższyliśmy poziom wymagań  stawianych takim placówkom jak naszaJ. Oceniane były zajęcia przedszkolne, panująca na nich atmosfera, stopień trudności zajęć, podejście nauczycieli, stosowane metody, prowadzona dokumentacja, zadowolenie dzieci i rodziców (ankiety i rozmowy indywidualne z rodzicami), a także zaangażowanie Organu Prowadzącego w proces edukacyjny. Zarówno kompetencje całego personelu jak i zaangażowanie sił i środków do realizacji założonych celów i realizacji koncepcji pracy Domku Jeżozwierza osiągnęły najwyższe noty. Podtrzymujemy tym samym i ugruntowujemy opinię o nas jako o elitarnym, prowadzonym na najwyższym poziomie przedszkolu gdzie dziecko i rodzice czują się komfortowo a osiągane wychowawcze i metodyczne efekty są na najwyższym poziomie. Po prostu jesteśmy najlepsi w regionieJ

mgr Agnieszka Trzęsicka , Dyrektor

Share Social

Domek Jeżozwierza
About the Author: Domek Jeżozwierza