Choć w opinii wielu przedszkole to miejsce gdzie oddaje się dzieci, podczas gdy rodzice idą do pracy, a zdaniem innych miejsce to przedsmak szkoły i poznawanie podstaw pisania, czytania czy współzawodnictwa z rówieśnikami. Jest też trzecia grupa ludzi zdaniem których przedszkole to tzw. zło konieczne, traktując posyłanie do niego dziecka jako przykry obowiązek. Warto więc zastanowić się czym tak naprawdę jest przedszkole oraz jakie korzyści niesie ze sobą uczęszczanie do niego. Na czym polega edukacja przedszkolna oraz jak tak naprawdę wygląda praca z maluchami.

Jednym z głównych założeń placówki jaką jest przedszkole jest wszechstronne wychowywanie dzieci, zapewnienie im odpowiedniej opieki oraz przede wszystkim dbałość o ich bezpieczeństwo, zdrowie a także w ramach potrzeb wyrównywanie poziomu ich zdolności czy też kontaktów międzyludzkich, jeśli oczywiście takowe istnieją. Zgodnie z obowiązującymi prawami w Polsce edukacja przedszkolna może rozpocząć się już od 3 roku życia dziecka. Podejmuje ono działania mające na celu prace według programu i treści dostosowanych do wieku dziecka. Przedszkole to jednak nie tylko nauka ale rzecz jasna również zabawa. W jej skład wchodzi także zabawa na świeżym powietrzu. Przedszkole jest dla dziecka, jemu służy oraz niesie za sobą mnóstwo korzyści. Wymieniając zalety uczestnictwa dziecka w zajęciach przedszkolnych warto wspomnieć o jego rozwoju społecznym. Jest to związane z przebywaniem dziecka w obecności rówieśników oraz nauczycieli którzy tak naprawdę są dla dziecka obcymi ludźmi. Z czasem jednak dziecko uczy się nawiązywania kontaktów, więzi oraz co ważne, zdobywa nowe doświadczenia i dostosowuje się do panujących w przedszkolu zasad. Dzieci tworzące grupy przedszkolne uczą się od siebie wzajemnie różnych zachowań, poznają myśli innych dzieci oraz uczą się reagowania na dobro i zło. Poznają czym jest empatia oraz poprawnie uczą się rozróżniać co jest dobre a co złe. Zdobywają umiejętności panowania nad emocjami oraz opowiadania o tym co czują, czy są szczęśliwe, czy smutne.

Przedszkole to również miejsce gdzie dzieci uczą się przestrzegania norm, zdrowej rywalizacji czy też rozwiązywania konfliktów i radzenia sobie w wielu różnych sytuacjach losowych. Dzięki nauce poprzez zabawę, dzieci uczą się historii swojego kraju a nawet podstaw języka obcego. Wszystko to w atmosferze komfortu oraz uśmiechu. Nauka poprzez zabawę rozwija dziecięcą wyobraźnię , dając im również szansę na chwilowe stanie się kimś innym dzięki np. odgrywaniu ról w przedszkolnych przedstawieniach. Przedszkole to przede wszystkim harmonia rozwoju dziecka. To czas kształtowania się osobowości dziecka.